WIFI voor het onderwijs.

Het onderwijs is in een hoog tempo bezig om het gebruik van ICT te integreren in het leerproces. Veel scholen hebben laptops en tablets die door leerlingen op diverse plekken gebruikt worden, leerlingen brengen hun eigen computer of tablet mee, mensen loggen in op het netwerk met hun mobiele telefoons, kortom het draadloze netwerk is van levensbelang voor een school. Daarmee is ook het belang van een goed functionerend netwerk duidelijk. Toch wordt er over het draadloze netwerk nogal makkelijk gedacht.

WIFI is meer dan een router met antenne
Door de grote vraag naar toegang op het netwerk, vaak ook nog eens in een piek, ontstaan er snel problemen met de snelheid van het netwerk. Deze problemen zijn te ondervangen door te werken met professionele WIFI hard- en software waarmee het mogelijk wordt om als regisseur de vraag naar bandbreedte te reguleren en actief op de vraag naar bandbreedte in te kunnen spelen. Seven-Winds Onderwijs adviseert u graag over de vele mogelijkheden die er op dit gebied zijn.