Lighthouse, de Interactieve vloerprojectie

Een innovatief digitaal leermiddel voor klaslokalen dat praktijkgericht, actief leren stimuleert en de aandacht van leerlingen als nooit tevoren bij de les houdt.

LIGHTHOUSE is ontworpen om kleuter- en basisleeromgevingen te ondersteunen en helpt leraren hun lessen te verlevendigen door leerlingen aan te moedigen te spelen, samen te werken, te delen en bezig te zijn.

Lighthouse3   Lighthouse2   Lighthouse

LIGHTHOUSE is niet alleen bevorderlijk voor het IQ-aspect van het leren, maar ook voor het EQ-aspect. De ontwikkeling van sterke sociale vaardigheden en communicatievaardigheden op een vroege leeftijd bereidt leerlingen voor op een succesvoller leerpad.

De ontwikkeling van een minimale vertrouwdheid met technologie en digitale media op jonge leeftijd wordt sterk aanbevolen door opiniemakers en theoretici die de eerste kinderjaren bestuderen.